Over Soek Damascus

Afhalen en bezorgen

Lieve gasten n.a.v. jullie vragen: we hebben er over nagedacht maar het is voor ons, o.a. gezien de verscherpte maatregelen, haast onmogelijk en ook niet rendabel dit aan te bieden. We zien jullie heel graag over een tijdje in goede gezondheid weer bij Soek!
Ook dan zal elke steun heel welkom zijn

En voor de gasten die een tegoedbon hebben gekocht via helpdehoreca.nl: Dankjulliewel! Alle beetjes helpen!

Soek is Arabisch woord ‘markt’, het symbool voor ontmoeting, verbinding, ondernemerschap, contacten leggen, verdienen, wisselwerking tussen mensen, uitwisseling van producten en diensten.

Soek Damascus wil op een open en makkelijk toegankelijke plaats een podium bieden voor de talenten van migranten . Onder meer om op die manier te communiceren met de lokale gemeenschap.

Erkenning en waardering krijgen voor je talent en zelfontplooiing zijn heel belangrijk voor geluk, eigenwaarde en een gelijkwaardige ontmoeting en integratie.

De sociale onderneming Soek Damascus is een initiatief van Stichting Soek Wageningen.

Ons initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, Coöperatiefonds Rabobank Vallei en Rijn en VSB Fonds.  Met heel veel dank hiervoor!