Over Soek Damascus

Welkom! Welkom!
We hebben jullie gemist!
Maar vanaf 1 juni zijn we er weer! Wij hebben er zijn in!
Tot snel!
Welkom! Welkom!

Soek is Arabisch woord ‘markt’, het symbool voor ontmoeting, verbinding, ondernemerschap, contacten leggen, verdienen, wisselwerking tussen mensen, uitwisseling van producten en diensten.

Soek Damascus wil op een open en makkelijk toegankelijke plaats een podium bieden voor de talenten van migranten . Onder meer om op die manier te communiceren met de lokale gemeenschap.

Erkenning en waardering krijgen voor je talent en zelfontplooiing zijn heel belangrijk voor geluk, eigenwaarde en een gelijkwaardige ontmoeting en integratie.

De sociale onderneming Soek Damascus is een initiatief van Stichting Soek Wageningen.

Ons initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, Coöperatiefonds Rabobank Vallei en Rijn en VSB Fonds.  Met heel veel dank hiervoor!